Portfolio 1

Aspen Trunks, Shadow Mountain, Wyoming, 1985

Carbon-Pigment Print
15x18" Image
22x28" Mat
62/150
$1150